VDI

Wat is VDI?

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) is een technologie voor desktopvirtualisatie waarbij een desktopbesturingssysteem, meestal Microsoft Windows, wordt uitgevoerd en beheerd in een datacenter of op een lokale server. De virtuele desktop-image wordt via een netwerk geleverd aan een eindpuntapparaat, waardoor de gebruiker kan communiceren met het besturingssysteem en de applicaties alsof ze lokaal draaien. Het eindpunt kan een traditionele pc, een thin client-apparaat of een mobiel apparaat zijn.

Hoe werkt het?

Een gebruiker kan via een browser aanmelden op het VDI-portaal. Met zijn credentials kan hij aanmelden en zijn beschikbare computer zien. Door het aanklikken van zijn pc krijgt hij zijn virtuele desktop te zien. Daarbinnen heeft hij alle functies die hij normaliter op zijn “echte” pc ook heeft.

Live voorbeeld

Hieronder een korte video van de werkwijze. Openen van het portaal in een browser, aanmelden en het starten/openen van de virtuele pc.